Lompat ke isi utama

Doa dalam rangka ziarah nasional Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 merupakan hal penting dalam peringatan hari pahlawan. Doa-doa dibawah ini ada dalam Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 dalam berbagai agama dan keyakinan. Peringatan Hari Pahlawan adalah sebuah peringatan dan perayaan yang memang seharushnya khusyuk dan dipenuhi dengan suasana kebatinan untuk menghormati para pahlawan.

Adapun rakyat Indonesia sangat majemuk dalam suku, dan agama. Maka Doa-doa yang dilantunkan pun menurut agama dan kepercayaan yang dianut warga Indonesia. Sehingga ada doa dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lain sebagainya yang diyakini untuk memberikan pujian dan doa kepada para pahlawan. Baik di saat upacara maupun di saat ziarah nasional.

Doa-doa untuk Ziarah Nasional Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 dibawah ini merupakan rilis resmi dari Kementerian Agama. Berikut adalah doa-doa untuk memperingati Harwan 2021 :

Doa Ziarah Nasional Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021

DOA ZIARAH NASIONAL TANGGAL 10 NOVEMBER 2021
DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung,

Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu,atasizin dan perkenan-Mu, pada hariini kami hadir dalam acara Ziarah Nasional di Makam Para Pahlawan Kusuma Bangsa kami, Dengan menengadahkan tangan dan wajah, kami bersimpuh di hadapan ke-Agungan-Mu, seraya melangitkan harapan dan doa-doa tulus untuk arwah para pahlawan kami, semoga Engkau melapangkan dan menerangi kuburan mereka dengan cahaya rahmat dan ampunan-Mu. Muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu dan karuniakanlah surga bagi mereka, surga yang penuh dengan kenikmatan dan keridaan-Mu.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang,

Kami mohon karunia-Mu yang teramat luas, mengiringi langkah dan perjuangan bangsa kami, sebagai wujud terkabulnya cita luhur dan doa tulus dari para pahlawan kami. Semoga bangsa kami memperoleh kemajuan dan kegemilangan dari semua aspek kehidupan dan hantarkanlah bangsa kami menjadi bangsa yang Engkau ridhai dengan uluran tangan Maha-Pengasih dan Maha Penyayang-Mu. Anugerahkan pula bangsa kami kemampuan menyukuri semua rahmat dan karunia-Mu. Hantarkan bangsa kami menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhai.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa,

Anugerahkan spirit kejuangan dan keteladanan para pahlawan, sebagai modal kami membangun dan merawat bangsa kami. Perkokohlah persatuan dan semangat kami dalam membangun negeri kami, suburkanlah cinta tanah air, tenggang rasa dan semangat persaudaraan, gotong royong antar sesama kami. Hiasi diri kami dengan perilaku terpuji dan nilai-nilai pengabdian dan kepahlawanan,serta jauhkan diri kami dari kesombongan dan perilaku yang tercela.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk,

Sadarkan hati kami sebagai generasi penerus, bahwa kemerdekaan yang kami nikmati hari ini adalah hasil jerih payah, cucuran keringat dan tetesan air mata serta tumpahan darah para pahlawan. Oleh karena itu ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami dan berilah kami kekuatan dan petunjuk-Mu dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir bathin dibawah maghfirah dan rahmat-Mu.

Ya Allah, jadikanlah Peringatan Hari Pahlawan ini sebagai momentum membangkitkan semangat pahlawan di dada kami untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami.

DOA AGAMA KHONGHUCU
DALAM RANGKA ZIARAH NASIONAL
PADA HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2021

Xian Yao Yi De,
Xian Yao Yi De,
Xian Yao Yi De,
Wei De Dong Tian,
Fei Tian Si Wo,
Xian Yao Yi De.

Kehadirat Huang Tian Shangdi Yang Maha Besar di tempat Yang Maha Tinggi, Maha Mulia, di dalam bimbingan Yang Mulia Nabi Agung Kongzi, dan para Shenming, serta restu segenap leluhur.

Qinzai.

Xie Tian Zhi En.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Huang Tian (Tuhan Yang Maha Esa). Atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat melaksanakan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2021 di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata Jakarta.

Sebagai generasi penerus bangsa, kami mohon rahmat Tian untuk memberikan kekuatan kepada kami dalam meneladani sikap dan perilaku para pahlawan serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karuniakanlah pada kami sifat-sifat para pahlawan yang berperi cinta kasih (ren), menjunjung tinggi kebenaran(yi), bersikap susila (Ji), bertindak bijaksana (zhi), dan dapat dipercaya (xin)bagi setiap umat manusia di dunia.

Huangtian Shangdi, Khalik Semesta Alam.

Semoga Tian memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk meneruskan keteladanan dan perjuangan para pahlawan dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat serta bermartabat. Dalam kesempatan ini kami juga memohon kepada-Mu untuk membebaskan bangsa ini dari pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

Pada kesempatan ini, kami juga berdoa kepada Huang Tian untuk para pemimpin kami. Semoga para pemimpin bangsa ini senantiasa dikaruniai rahmat, bimbingan, keteguhan iman, dan kecerahan batin. Mudah-mudahan para pemimpin kami diberikan kekuatan dan kemampuan dalam memimpin rakyat Indonesia untuk terus bekerja dan berjuang menuju Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan moderat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Qinzai.

Tuhan, jauhkanlah hati kami dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada Huang Tian, sesal penyalahan kepada sesama. Teguhkan hati kami untuk terus belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus meningkat menuju tempat yang tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami, yakin Huang Tian senantiasa menilik, membimbing, dan menyertai hidup kami kini, nanti, dan selama-lamanya.

Maha Besar Huang Tian, Khalik semesta Alam,
Senantiasa melindungi kebajikan.

Huang Yi Shang Di, Wei Tian You De,
Huang Yi Shang Di, Wei Tian You De,
Shanzai.

DOA ZIARAH NASIONAL
TANGGAL 10 NOPEMBER 2021
DITAMAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA
MENURUT AGAMA HINDU

Om Swastyastu.
Om Awignam Astu Namo Sidham,
Om Ung Rah Pat Astra Ya Namah,
Om Atma Tat Twatma Sudhayamam Swaha,
Om Sri Pasupata Ya Hum Pat,
Om Sriyam bhawantu,Sukham bhawantu, Purnam bhawantu,

Om Parama Siva Tangguhyam Siwa Tattwa.
Parayanah Siwa Tangguhyam,
Parayanah Sivasya Pranato Nityam
Candisayo Namah Stute
Om Ksamantu Svargantu Maksantu Namah Swada,
Om Ksama Sampurna Ya Namah Swada.

Om Brahma Prajapati Srestah
Swayambu Waradam Guru
Padma Yoni Catur Waktra
Brahma Sakhayam Murcyate
Om Hrang Hring Sah Brahma Prajapati Ya Namah Swaha
Om Santih, Santih, Santih, Om

Om Hyang Widhi, Selaku Parama Siwa Yang Maha Gaib, Siwa yang merupakan hakikat pelebur dan kembalinya segala sesuatu yang kekal abadi, kehadapan-Mu, kami selalu menyembah, karena kepada-Mu akhir dan kembalinya seluruh makhluk. Om Hyang Widhi, Ampuni dan limpahkanlah kesempurnaan arwah para pahlawan kami, Semoga damai, damai dan damai yang abadi.

Om Hyang Widhi yang maha bijaksana dan maha pemurah, kami memohon kehadapan hyang widhi, anugrahkanlah pahala yang setimpal atas pengabdian dan pengorbanan para pahlawan kesatria kusuma bangsa, yang telah gugur di medan juang dalam menegakkan keadilan dan kebenaran serta limpahkanlah jiwa patriotisme dan semangat berkorban dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan kepada pemimpin serta seluruh komponen bangsa kami untuk dapat metanjutkan cita cita perjuangan para pendahulu kami ,agar menjadi bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sejahtra.

Om Hyang Widhi, yang maha sempurna dan maha pengampun, semoga Hyang Widhi berkenan mengampuni segala dosa dan kepapaan kami.

Om swargantu pitaro dewah, swargantu pitaro ganam, swargantu sarwa pitaro, sarwa ya namah swaha

Om ksama sampurna ya namah

Om santih, santih, santih om

****

Demikianlah Doa Ziarah Nasional Hari Pahlawan Tahun 2021, semoga Allah SWT meridhai bangsa Indonesia selamanya, Amin. Merdeka !!!

x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar